ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Λογιστές - φοροτεχνικοί

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες μιας μικρής ή μεγάλης επιχείρησης. Λόγω της εμπειρίας, της εξειδίκευσης και του μηχανογραφικού εξοπλισμού μας μειώνουμε τους κινδύνους σας και διασφαλίζουμε την ποιότητα.

Λογιστική παρακολούθηση

Oι υπηρεσίες απομακρυσμένου ελέγχου με online σύνδεση στο εμπορολογιστικό πρόγραμμα μας δίνουν την δυνατότητα να συνεργαζόμαστε με επιχειρήσεις της σε όλη την Ελλάδα.

Φορολογικός σχεδιασμός

Σκοπός του φορολογικού σχεδιασμού είναι να αποφεύγονται οι φορολογικοί κίνδυνοι και να λαμβάνεται η μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια από τις φορολογικές προοπτικές, εντός των νόμων που ισχύουν λαμβάνοντας φυσικά τις ιδιαιτερότητες-στόχους της κάθε επιχείρησης.

Υπηρεσίες μισθοδοσίας

Αναλαμβάνουμε όλο το φάσμα της μισθοδοσίας κάθε μορφής εταιρείας και αντικειμένου δραστηριότητας και εξασφαλίζουμε εναλλακτικές λύσεις ενώ παρέχουμε πλήρη υποστήριξη και υπολογισμό της μισθοδοσίας με στόχο την μείωση κόστους.

Το γραφείο μας ειδικεύεται στις σύγχρονες λογιστικο-οικονομικές μεθόδους, βρίσκεται μέσα στις εξελίξεις έχοντας πρόσβαση σε φρέσκες μοντέρνες καινοτόμες λύσεις.

Στόχος μας είναι να σας απαλλάξουμε από τις χρονοβόρες και πολύπλοκες πολλές φορές φορολογικές διαδικασίες, ώστε να αφιερώσετε απερίσπαστοι τον δημιουργικό σας χρόνο, στην δική σας δουλειά, που πρέπει να στοχεύει πάντοτε στην ανοδική πορεία της επιχείρησής σας.

H ποιότητα, η εχεμύθεια και η εμπειρία μας δημιουργούν την εμπιστοσύνη και την εξυπηρέτηση η οποία χρειάζεται για μια επιτυχή συνεργασία μεταξύ ενός επαγγελματικού γραφείου και του πελάτη. Eίμαστε υπερήφανοι διότι πιστεύουμε ακράδαντα σε αυτές τις αρχές τις οποίες και ενσωματώνουμε στις υπηρεσίες μας.

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Λογιστικό γραφείο
Ελευθέριο – Κορδελιό,
Θεσσαλονίκη 56334
2310527500
dimop79@otenet.gr

Βρείτε μας